دوشنبه 5 مرداد‌ماه سال 1388
اینام قشنگه

با درود

امروز چیزی نمی گم

فقط فقط عکس دارم با یه بیت قشنگ از فردوسی

به یزدان اگر ما خرد داشتیم               کجا این سرانجام بد داشتیم

عکسارو ببینیم


اینام برای باغمونه

بفرمایید

شما از این چی می فهمین؟!


گفتم که می خوام فقط عکس بزارم پس اینم ببینین


اینا از بیشه سر نیست

اما قشنگه،تو راه پایتخت از مسیرش گرفتم


به کوهادقت کردین،تو این دنیا هرچی که انسان توش دست نذاشته قشنگه


یا این

دیگه حرفی ندارم جز امید به اینکه از این عکسا لذت ببرید
اینم از خود پایتخت


اینم بخش پایانی


شاد باشید

بدرود