جمعه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1389
همین طوری

سلام

امید به اینکه عالیه عالی باشین

من امدم اما نه چندان سره حال

امروز خیلی حوصلم سر رفته بود گفتم برم یه سری به عکسا بزنم

تویه دنیایه خاطرات عکسا بودم که یه دفعه یه فکری به سرم زد

گفتم بیام هم سری به بلاگ بزنم هم یه چندتا عکس بزارم

تو این شب جمعه زده حال دیدن یه چندتا عکس می چسبه

زیاد حرف زدم

یه خورده عکس ببینیم

میدونم این یارویی که تو عکس میبینین خستتون کرده اما واسه خوشحالی دل منم شده تحمل کنین

این عکس تو موزه ملی گرفتم بادوربین بدون فلش

عکس چاکر حقیر با مجسمه تنهامرد مردی که توایران زمین دیدم

اینم که دیگه بقول استادمون (بده که در موردش بگم)دیگه همه میدونن کیه یا چیه

اینام دیدنیه

خوب بسه یه کم برگردیم به اولاش

اینم حیفم امد نذارم

هیبتو حال می کنین

دیگه بسه

این اقا سگه هم از دست عکسام خسته شده

خوابش گرفته بیچاره

خمیازه رو حال میکنین

این اقا سگ ما تنبل نیستا

این خستگی و خواب الودگی از عواقب شب زنده داری

شب شمام بخیر

شادو سر بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللند باشین

بای