یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1389
سلام

اینجا یه مطبی نوشته بود وقتی خواستم انتشارش بدم اینترنت تر زد

اااااااااااااااااااااااااااااااا

اما از دست این خطا

ااااااااااااااااااااااااااااااا