دوشنبه 27 تیر‌ماه سال 1390
بهشت گمشده

سلام

خیلی وقت بود نیومده بودم

ببخششید

انجا بهشتیست که ار خوشانسی گمنام مانده

خدا نیارد اون روزی که ما ایرانی های بافرهنگ اینچنین مکان هایی را پیداکنیم

یک شب اونجاموندیم

بدون هیچ وسیله سرمایشی تواین هوای گرم 2تاپتوپیچیدیم دورمون

عکسا گویای مطلب

ادماشو نگاه

اینجایی که وایسادیم عکس بگیریم از سربالایی تندی بالا رفتیم

میخواین ببینین چه شیبی داشت

میخواین بازم ادماشو ببینین

بازم میخواین

شاختون درنیاد

ارتفاع دیوار 2متر

سن اون زن 60سال

بازم عکس

اب مصرفیش ازاینجاست

بازم هست

تاحالا جنگل رفتین

اینو میگن جنگل

امید به اینکه شاد شده باشین با این عکسا

مرسی

بدرود