جمعه 26 شهریور‌ماه سال 1389
نمیدون اینجا چی بذارم

درود به همه

خیلی وقت نیومدم اینجا

نمیدونم چی بزارم یا اصلا میتونم چیزی سرهم کنم بزارم

یه چنتا چیزه باحال این چند وقته به چشم خورد

خواستم بزارم شمام ببینین

    نخستین سرزمین وکشورنیکی که من -اهورامزدا-آفریدم،ایرانشهربود...من سرزمین های دیگرراچنان آفریدم که هرچندرامش بخش نباشد،به چشم مردمش خوش آید،وگرنه همه ی مردمان به ایرانشهرروی می آمردن....

دیگه نمی دونم چی بگم

فقط اینارو ببینین

البته میدونم یکم ناخوشاینده

مدونم خیلیا مرغ پرکنده دیدن

اما اینقدریشو شک دارم کسی دیده باشه

مرسی

اگه امدین یه نظر بزارین

شاد باشین

بای