پنج‌شنبه 25 فروردین‌ماه سال 1390
فروردین 90

بادرود

سال جدید خوبی داشته باشین

امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم اینو دیدم

دلم خواست شمام ببینین

تختمو اوردم زیر پنجره ودیگه زحمت بلند شدن از تختم به خودم نمیدم

ببینین تو اون حالت چه کیفی میده دیدن این منظره