چهارشنبه 3 تیر‌ماه سال 1388
دله دیگه

دلم نیومد امشبو با ۲تا عکس تموم کنم

پس اینو به شما تقدیم می کنم


چطور بود

بیشتر این گلا وحشی هست


کی گفته کاکتوس گل قشنگی نیست و خارایه زیادی داره

خوب هر چیزه باارزشی به راحتی بدست نمیاد

به گلبرگاش نگاه کنین مثله باله فرشته هاست


حس مادری به این می گن


با اینکه از نژاد خودش نیست،خودش رویه تخما نشسته واونارو دراورده

جرعت داری به جوجه هاش دست بزن

بحس اینتوری شد بزارین زندگی کناره همو هم ببینیم


اینا با اینکه هیچ شباهتی به هم ندارن باهم وکنار هم به راحتی زندگی می کننم

ولی انسانا فقط بخاطر رنگ پوست ....

اینام گوندهاشونن

خوب یه چنتا عکس از خونمون واستون بزارم


البته باغش


اینم اقا سگمه

با اینکه هر روز باکاراش رو مخم راه میره،با این حال خیلی دوسش دارم،خودم پیداش کردم واز شیرخارگی بزرگش کردم،هرروزم باهم یه دعوایه حسابی داریم،بعدش من اونو ناز می کنم تا از دلش در بیارم،اون بااون زبونه گندش لیسم میزنه تا جواب نازه منو بده


اینم اختامیه این مطلب

امیدوارم خوشتون امده باشه

مرسی

بدرود