دوشنبه 1 تیر‌ماه سال 1388
شرمندگی

با درود

باید ببخشید

سره یه بی اطلاعی زدم خراب کاری کردم

عکسایه ای که باید تو  مطلب قبلی بودن نیستند واسه همین این دادم تا عکسایی رو که نیست دوباره بزارم

عکس اول


بعداز اون


و اخریشم هرچند قشنگ نیست ولی واقعیته که باید قبول کنیم کاره خودمونه،پس ....


اینم یه هدیه از طرف من به شما که امدن اینبارمونم بی فایده نباشه


خیلی چاکریم

بای