شنبه 28 آذر‌ماه سال 1388
شرمندگی

بادرود  

از اینکه این همه دیر کردم شرمندم 

یه خورده مشغول درسایه دانشگاهمم 

از همگی معزرت می خوام 

یه دلیل دیگه که زود زود اپ نمی کنم واسه اینه که کیفیت دوربین مبایلم پایین امده 

با این حال ببینین و لذت بببرین 

 

اینم هدیه به همه ی عاشقایه دنیا که دوست دارن خبری از معشوق بگیرن 

 

اینم یه راز بقا که جلو چشمام اتفاق افتاد 

 

اینم یه عکس از تو ماشین در حال حرکت از بام ایران 

 

ببینیم از رشته کوهایی که رستم دستان ازش گذشت تا به جنگ دیو سپید بره  

 

 

خوب امیدوارم لذت برده باشین 

درود می فرستم به همه 

بدرود