دوشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1388
ادب

بادرود

توجه     توجه       این مطلبم هیچ ربطی به بیشه سر یا عکسهای من نداره،

میگن دشمن دانا به از دوست نادان

دیروز داشتم کتابی می خوندم که مطلبی از اون کتاب برام جالب بود،دلم نیومد اونو برای شمام نذارم،شاید برای بعضی ها تکراری باشه ولی ارزش دوبار خوندنو داره

اینو از کتاب تاریخ ده هزارساله(جلد1)نویسنده استاد عبدالعظیم رضایی تو بخش هخامنشیان گرفتم،درمورد اخلاق و آداب ایرانیان:

هرودوت مورخ یونانی که در سده پنجم پیش از میلاد می زیسته وبا چند تن از پادشاهان هخامنشی همزمان بوده است در این زمینه چنین می نویسد:((ایرانیان به فرزندان خود –از پنجسالگی تابیست سالگی-آداب نیکوی زرتشت وبویژه سواری،تیراندازی وراستگویی می آموختند.آنها دروغگویی را بدترین عیب می دانستند و برای آنکه ناگزیر به انجام این کار زشت نشوند،حتی از وام خواستن خودداری می کردند-چه ممکن بود وامدار به جهتی ناگزیر به دروغگویی شود-آنان از آب دهان افکندن در آب ودر رهگذرها ونزد دیگران ابا داشتند.در اب روان دست ورو نمی شستند وانرا به ناپاکی نمی الودند.ایرانیان کهن فرزندان خود را از دوران به ورزش هایی چون دویدن،تهمل سرما وگرما،بکار بردن سلاحهای گوناگون،سواری وارابه رانی عادت می دادند وبزرگترین صفات ایشان مردانگی ودلاوریبود)).

گزنفون نیز چنین می نویسد:((ایرانیان کودکان خود را در دادگاه حاضر می کردند تا دارسی را بچشم ببیند وبا اصول داوری واجرای عدالت ودادگستری آشنا شوند.همچنین خاصیت گیاهان رابه جوانان می آموختند تا از آنچه که مفید است بهره گیرندو از آنچه که زیان آور است بپرهیزند.از دیگر ویژگیهای اخلاقی ایرانیان این بود که همسایگان خودرا محترم می داشتند.به کسی که در راه نگهداری میهن و حفظ کشور خدماتی عرضه داشته بودند،پاداشهای بزرگ می دادند.از رشوه گیری ،دزدی وتصرف درمال دیگران خودداری می کردند.از پر خوارگی وشکم پرستی پرهیز داشتند.به هنگام راه رفتن چیزی نمی خوردند.شکاررابه اعتبار جنبه ورزشی آن دوست داشتند)).

کل این بخش کتاب روبدون دستکاری براتون گذاشتم،امید وارم ازش خوشتون اومده باشه.

من نخواستم با نوشتن گفته های هرودوت یا گزنفون به شما درس اخلاق بدم یا براتون یاداوری کنم چون می دونم همتون اینارو از من بهتر می دونین.

منظورم از خط سوم این بود که اونا یی که چند هزار ساله با ما دشمنی داشتن این برداشت رو از ما داشتن و..............

ادامشو خودتون تو دلتون بگین تا کسی نشنوه

ممنون از همراهیتون

شادو سرافراز باشید

بدرو