دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388
روزی بیرون از بیشه

با درود

دیروز با چنتا از بچه ها رفتیم دریا

وای عجب مناظری دیدیم

چنتا عکس ازاونجا گرفتم شمام ببینید

پشیمون نمی شید


تو این هوایه گرم می چسبه نه


کجاشو دیدن جاهای باحالش مونده


منظره رو حال میکنین

به دریا نگاه می کنی یا اون زباله ها

نکنه شمام توجهی به این منظره نمی کنین
و مثل این آدما بهش پشت می کنین


این دریا قشنگه ولی این دریا مال همست

پس کاری کنین که همه ازش لذت ببرن

مرسی

به امید دیدار دوباره