دوشنبه 1 تیر‌ماه سال 1388
چندتا عکس خوشگل

هرچی فکر می کنم نمی دونم چه اسمی رو اینا بزارم

خودتون ببینین یه اسم واسش بمن بگین


قشنگه

اینو چی میگین


این یکی که هتما منتظر جوابه

به چشاش نگاه کنین


واینم از اختامیه امشب

تغدیم به تمام زیبایی دوستان جهان


مرسی از لطفتون که تا اخرشو  دیدید

بدرود